1 giây (s) bởi bao nhiêu milii giây (1s = ? ms), 1 giây bởi bao nhiêu micro giây (µs), nano giây (ns)…? Đây là những đơn vị ước số thời hạn nhỏ dại rộng của giây.

Chúng là các kỹ năng kỹ thuật cực kỳ cơ phiên bản mà chúng ta có thể gặp mặt buộc phải vào các bước và đời sống hàng ngày. Hãy thuộc xem coi bọn chúng được quy thay đổi ra sao chúng ta nhé!


*

Quy đổi 1 Giây Bằng Bao Nhiêu Mili Giây, Micro Giây, Nano Giây

1 giây = 1000 mili giây (1s = 1000 ms)

1 giây = 1000 000 micro giây (1s = 106 µs)

1 giây = 1000 000 000 nano giây (1s = 109 ns)

Quy thay đổi Giây ra những đơn vị thời gian khác

1 giây = 1 tích tắc.

Bạn đang xem: 1 giây bằng bao nhiêu mili giây

1 giây = 1/60 phút ít.

1 giây = 1/3600 giờ đồng hồ.

1 phút ít = 1/60 giờ.

Xem thêm: Free Link Tải Phần Mềm Phát Wifi Connectify Hotspot 2018 Full Cracks

Các tiền tố dùng trong số đơn vị chức năng thống kê giám sát thế giới.

Bảng chi phí tố quy ước về ước số cùng bội số được áp dụng kết hợp với những đơn vị chức năng đo lường thế giới (thời hạn, độ lâu năm, trọng lượng,…):

Tiền tố Kí hiệu Giá trị
Yôta Y 1024
Zêta Z 1021
Êxa E 1018
Pêta P 1015
Têra T 1012
Giga G 109
Mêga M 106
Kilô k 103
Héctô h 102
Đêca da 101
Đêxi d 10-1
Xenti c 10-2
Mili m 10-3
Micrô µ 10-6
Nanô n 10-9
Picô p 10-12
Femtô f 10-15
Atô a 10-18
Giéptô z 10-21
Yóctô y 10-24

quý khách chắc chắn là chả lúc nào gặp bạn ta nói là Xenti giây (cs) giỏi Đêxi giây (ds) cả cần ko ^^!!Các bội số và ước số trong đo lường thế giới là tương đối nhiều, tuy vậy cùng với đơn vị đo lường và tính toán thời gian. Người ta thường xuyên sử dụng những ước số như: ms, µs, ns, ps, fs. (mili giây, micro giây, nano giây, picô giây, femsơn giây)