Bạn đang xem: Bài 1 trang 66 sgk toán 8 tập 1

Xem đoạn Clip bài bác giảng và làm cho thêm bài xích luyện tập về bài học này ở chỗ này nhằm học tập giỏi rộng.
*

Tsi mê khảo giải mã những bài bác tập Bài 1: Tứ đọng giác khác • Giải bài bác 1 trang 66 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tìm(x) làm việc hình 5,... • Giải bài bác 2 trang 66 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Góc kề bù với cùng 1... • Giải bài 3 trang 67 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Ta Điện thoại tư vấn tứ đọng... • Giải bài bác 4 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Dựa vào phương pháp vẽ các... • Giải bài xích 5 trang 67 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Đố. Đố em tìm thấy...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương thơm 1: Phnghiền nhân và phnghiền phân chia đa thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Pmùi hương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Cmùi hương 4: Bất phương thơm trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bàn sinh hoạt tốt giờ đồng hồ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 1: Tứ giác
• Giải bài xích 1 trang 66 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 2 trang 66 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 3 trang 67 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài 4 trang 67 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 5 trang 67 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Tân oán 8
Chương 1: Phxay nhân và phép phân chia đa thức Chương thơm 1: Tứ đọng giác Cmùi hương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích đa giác Cmùi hương 3: Phương thơm trình số 1 một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ Msinh hoạt rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinch Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Tân oán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán thù lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Song Ngữ File Word, Thanh Lý Hợp Đồng Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán thù lớp 12