( eginaligned & sin fleft( x ight)=sin gleft( x ight) \ & Leftrightarrow left< eginaligned & fleft( x ight)=gleft( x ight)+kpi \ và fleft( x ight)=pi -gleft( x ight)+kpi \ endaligned ight.,,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

Giá trị (x)bắt buộc tìm kiếm là nghiệm của phương trình:(sin 3x=sin x)

Ta có:

(eginaligned & sin 3x=sin x \ và Leftrightarrow left< eginaligned & 3x=x+k2pi \ & 3x=pi -x+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=kpi \ và x=dfracpi 4+dfrackpi 2 \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )
Bạn đang xem: Bài 2 trang 28 sgk toán 11

*

Tđắm say khảo giải mã các bài bác tập Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ bản khác • Giải bài 1 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài 2 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với đông đảo quý hiếm nào... • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải các pmùi hương trình... • Giải bài xích 4 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải pmùi hương... • Giải bài bác 5 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải những pmùi hương trình... • Giải bài bác 6 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Với các quý giá như thế nào... • Giải bài xích 7 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương thơm trình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phnghiền dời hình cùng phép đồng dạng vào phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương thơm 2: Tổ thích hợp và Phần Trăm - Đại số và Giải tích 11 •Chương thơm 2: Đường trực tiếp và mặt phẳng trong không khí. Quan hệ tuy nhiên song - Hình học 11 •Cmùi hương 3: Dãy số - Cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Cmùi hương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc vào không gian - Hình học 11 •Chương 4: Giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11
Bài trước Bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Bài 2: Pmùi hương trình lượng giác cơ bản
• Giải bài xích 1 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Chương thơm 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phnghiền dời hình cùng phxay đồng dạng vào mặt phẳng Cmùi hương 2: Tổ hợp với xác suất Chương thơm 2: Đường thẳng với phương diện phẳng vào không khí. Quan hệ tuy nhiên song Cmùi hương 3: Dãy số - Cấp số cùng với cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong không khí. Quan hệ vuông góc vào không gian Chương thơm 4: Giới hạn Chương thơm 5: Đạo hàm
+ Msinh sống rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinch Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán lớp 5
Tân oán lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán thù lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Driver Canon 2900 Win Xp 32Bit, Canon Lbp2900B Driver And Software Downloads

Toán lớp 10 Toán thù lớp 11 Tân oán lớp 12