Biến Excel thành công thay so với dữ liệu chuyên sâu.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG KHI VIẾT PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Do khoác định của Excel, khi bạn viết phân số (ví dụ 1/3) thì hiệu quả hiện thị lên 1-Thg3 (tức ngày một tháng 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Các bước format phân số dễ dàng và đơn giản trong Excel

Bước 1: Bôi đen vùng mong muốn hiện thị kết quả

Cách 2: Nhấp loài chuột buộc phải chọn Format Cells

Cách 3: Chọn Fraction -> Up to lớn one digit (1/4)

Cách 4: OK

-->