Bài 2.

Bạn đang xem: Chu vi hình thoi lớp 4

Một hình thoi gồm tổng độ dài hai đường chéo cánh bởi 45cm, biết con đường chéo thứ nhất bằng 3/2 đường chéo cánh sản phẩm công nghệ nhị. Hỏi hình thoi kia có diện tích bởi bao nhiêu?

Giải:

*

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo trước tiên dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo cánh lắp thêm nhị dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cm2.

Bài 3. Một miếng đất hình thoi có độ nhiều năm một cạnh bởi 42m, tín đồ ta mong muốn rào bao bọc miếng khu đất bởi 4 mặt đường dây kẽm tua. Hỏi cần toàn bộ bao nhiêu mét dây kẽm sợi để rào?

Giải:

Chu vi miếng khu đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai cần có nhằm rào miếng khu đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Bài 4. Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi 22m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 3m. Em hãy tính diện tích S hình thoi MNPQ.

*

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ gồm con đường chéo QN = AB = 7cm, mặt đường chéo MPhường = BC = 4cm đề nghị bao gồm diện tích S bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Bài 5. Tìm diện tích S hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD bao gồm diện tích bằng 48cm2 với mặt đường chéo cánh AC = 12cm.

*

Giải:

Độ nhiều năm đường chéo cánh BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ dài đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bài 6. Tìm diện tích S hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN có diện tích bằng 14cmét vuông, độ dài đoạn trực tiếp MO bằng 2cm và chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 22cm

*

Giải:

Độ lâu năm đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ lâu năm chiều rộng lớn AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Tính diện tích hình thoi biết độ nhiều năm hai tuyến phố chéo là:

a) 3m8dm và 5m

b)4m3cm và 60dm

Bài 2. Tính diện tích hình thoi, biết tổng độ dài hai đường chéo là 1m và hiệu độ lâu năm hai đường chéo sẽ là 24centimet.

Bài 3. Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm lòng lớn là 36cm, đáy bé xíu bởi ¾ lòng béo. Tính diện tích S hình thoi đó.

Bài 4. Hình bên bao gồm hình chữ nhật ABCD. Trung điểm của những cạnh thành hình thoi MNPQ. Cho biết AB = 18centimet và BC = 2/3 AB. Tính diện tích S phần sơn đậm.

*

Bài 5. Hình thoi ABCD tất cả diện tích S 54m2, độ dài đường chéo cánh AC là 12m. Tính độ nhiều năm đường chéo BD.

Bài 6. Cho hình thoi ABCD gồm BC = 8cm, độ cao AH = 5centimet. Tính diện tích hình thoi ABCD ( hình thoi được xem là hình bình hành)

*

Bài 7.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Hải Phòng 2021❣️✔️Và Các Năm Gần Đây, Điểm Chuẩn Đại Học Hải Phòng 2021 Chính Xác

Cho hình thoi ABCD có BC = 25centimet, độ cao AH = 24centimet, BD = 40centimet. Tính độ dài con đường chéo AC.