Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa đồ vật ảo và sản phẩm công nghệ thiệt bên trên VirtualBox. Với mẹo nhỏ này chúng ta tiện lợi chép phần mềm, game, tập tin tự đồ vật thật quý phái thứ ảo với trở lại.


*
Insert Guest Additions CD image..." src="https://mygicavietnam.com/wp-content/uploads/2015/10/chia-se-du-lieu-may-ao-may-that-virtual-1.jpg" alt="Chọn Devices -> Insert Guest Additions CD image..." width="600" height="494" srcset="https://mygicavietnam giới.com/copy-du-lieu-tu-may-that-sang-may-ao-virtualbox/imager_1_822_700.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

Cách 3: Lúc bấy giờ đang lộ diện hành lang cửa số setup phần mềm Orade VM VirtualBox Guest Additions như bước 4. Nếu không tồn tại thì các bạn mở My Computer (This PC) vẫn thấy CD Drive của phần mềm, các bạn nhận loài chuột buộc phải vào nó lựa chọn Install or run program from your truyền thông.

*
*
*
*
*
*
*
*
Settings" src="https://mygicavietnam.com/wp-content/uploads/2015/10/chia-se-du-lieu-may-ao-may-that-virtual-7.jpg" alt="Chọn Machine -> Settings" width="600" height="494" srcset="https://mygicavietphái nam.com/copy-du-lieu-tu-may-that-sang-may-ao-virtualbox/imager_9_822_700.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

Bước 10: Chọn Shared Folders trong hành lang cửa số phía trái, tiếp đến nhìn lịch sự hành lang cửa số bên đề xuất thừa nhận nút ít thỏng mục màu xanh gồm vết + như hình dưới.