Toán thù lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài xích thói quen toán thù của các phnghiền tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng mygicavietnam.com học bài xích tân oán này nhé!

Hôm nay mygicavietnam.com sẽ chỉ dẫn những em học tập bài bác toán thù lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài tập vận dụng với những bài xích tập thực hành nhằm củng vắt kiến thức.You watching: đặt tính rồi tính

1. Hướng dẫn bài tập toán thù lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. ví dụ như 1: Đặt tính với tính cùng với phxay nhân.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 4


*

Thực hiện tại phxay nhân theo máy trường đoản cú từ đề nghị qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (bên dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (bên dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

Hạ 8

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cộng 9 bằng 11, 11 cộng 4 bằng 15, thêm 1 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

4 cộng 2 bằng 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

248 được Hotline là tích riêng biệt đồ vật nhất

496 được gọi là tích riêng biệt trang bị hai. Tích riêng biệt thứ hai được viết lùi quý phái phía bên trái một cột đối với tích riêng đầu tiên. Vì đấy là 496 chục

124 được Gọi là tích riêng rẽ vật dụng cha. Tích riêng rẽ máy 3 được viết lùi sang phía bên trái một cột so với tích riêng biệt thứ hai. Vì đây là 124 trăm.

1.2. lấy ví dụ 2: Đặt tính rồi tính với phnghiền phân tách.


*

Chia theo đồ vật từ bỏ từ bỏ trái qua nên. Các bước lần lượt: phép phân chia - phnghiền nhân - phép trừ. Ta có:

144 phân chia 17 bởi 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 bởi 5

5 nhân 17 bởi 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phnghiền phân tách hết

1.3. ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính cùng với phnghiền cộng.

Quy tắc: Muốn cộng nhì số tự nhiên ta có thể có tác dụng như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia thế nào cho những chữ số nghỉ ngơi và một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng những chữ số sống từng hàng theo thứ trường đoản cú tự phải thanh lịch trái, có nghĩa là từ bỏ mặt hàng đơn vị mang đến hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng nghìn, …


*

Thực hiện tại phxay tính theo nguyên tắc ta có:

1.4. lấy ví dụ 4: Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ.See more: House Flipper - ‎ Home Design On The App Store


*

Quy tắc: Muốn nắn trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta hoàn toàn có thể có tác dụng như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng tê sao để cho các chữ số ngơi nghỉ cùng một hàng đặt trực tiếp cột với nhau.

- Trừ những chữ số làm việc từng sản phẩm theo thứ từ bỏ trường đoản cú đề nghị thanh lịch trái, Có nghĩa là từ mặt hàng đơn vị chức năng đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng trăm ngàn, …

2. những bài tập vận dụng

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phxay tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phxay chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phnghiền trừ

Đặt tính rồi tính với phép trừ ko nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính cùng với phxay trừ gồm ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính cùng tính của phxay cộng

Đặt tính rồi tính với phxay cộng ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng gồm nhớ.

Xem thêm: Download - Microsoft

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại phnghiền tính theo đồ vật từ trường đoản cú đề xuất qua trái ta có:


*

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm một bởi 5,viết 5

7 nhân 3 bởi 21, viết 1 (bên dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 bằng 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bằng 1, viết 1

5 cộng 7 bởi 12, cộng 3 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1

7 cộng 5 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bởi 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516


0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bởi 36, viết 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bằng 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cùng 6 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

8 cùng 4 bằng 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm 1 bởi 2

Vậy 146 x 160 = 23360


4 nhân 6 bởi 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 1

1 cùng 4 bởi 5 lưu giữ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644


5 nhân 35 bởi 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 bởi 40 thêm một bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bởi 5 thêm 4 bởi 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm 1 bởi 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm một bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (bên dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 bởi 21 thêm 4 bởi 25, viết 5 nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825


3 nhân 8 bằng 24, viết 4 lưu giữ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 lưu giữ 13 nhân 8 bởi 24 thêm một bằng 25, viết 5 nhớ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bởi 23, viết 3 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay phép phân chia ta có:


12 phân tách 9 bởi 1, viết 1

1 nhân 9 bởi 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 phân chia 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bởi 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bởi 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không phân tách không còn mang đến 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)


50 chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bởi 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 chia 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 phân tách 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427


247 phân tách 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 phân tách 36 bởi 8, viết 8

8 nhân 36 bởi 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27


371 phân chia 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bởi 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bởi 49

Hạ 5 được 495 phân chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375


437 chia 175 bởi 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 phân tách 175 bởi 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25


736 phân chia 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 phân tách 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 phân tách 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13


800 phân chia 160 bởi 5, viết 5

5 nhân 160 bằng 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 phân chia 160 bởi 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phép tính theo sản phẩm từ từ bỏ buộc phải qua trái ta có:


9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bởi 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412


3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351


8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134


8 trừ 4 bởi 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044


13 trừ 6 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bởi 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787


10 trừ 8 bằng 2, viết 2 ghi nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512


13 trừ 7 bằng 6, viết 6 lưu giữ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066


10 trừ 9 bằng 1, viết 1 lưu giữ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 lưu giữ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 ghi nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện tại phnghiền cộng tự đề xuất qua trái ta có:


2 cùng 7 bởi 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 96 cùng 2 bằng 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899


0 cộng 9 bởi 9, viết 98 cùng 1 bởi 9, viết 92 cộng 6 bởi 8, viết 81 cộng 7 bởi 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899


5 cùng 4 bởi 9, viết 97 cộng 2 bởi 9, viết 94 cộng 5 bởi 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999


9 cùng 0 bởi 9 viết 95 cùng 1 bằng 6 viết 67 cộng 2 bằng 9, viết 94 cùng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bằng 9, viết 91 cùng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969


2 cộng 9 bởi 11, viết 1 nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 14 cộng 6 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cùng 2 bởi 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm một bởi 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141


2 cộng 0 bằng 2, viết 29 cộng 9 bởi 18, viết 8 nhớ 19 cộng 4 bởi 13 thêm 1 bởi 14, viết 4 nhớ 13 cộng 8 bởi 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 18 cộng 2 bằng 10 thêm một bởi 11, viết 1 nhớ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482


6 cùng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 15 cộng 5 bởi 10 thêm một bởi 11, viết 1 ghi nhớ 17 cùng 7 bởi 14 thêm 1 bởi 15, viết 5 lưu giữ 1Hạ 93 thêm 1 bởi 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. những bài tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán thù lớp 4.See more: Chia Sẻ Tài Khoản Topica Native S, Share Tài Khoản Học Topica Native

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán thù lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng tính toán thù của 4 phnghiền nhân, phân chia, cùng, trừ. Học giỏi dạng toán này em đề xuất chịu khó luyện bài tập và liên tiếp theo dõi mygicavietnam.com nhằm update đông đảo kiến thức tốt nhé.