STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520402 Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; A02; D90 23
2 52520207 Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01; D90 22
3 52510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 21.75
4 52510401_CLC Công nghệ nghệ thuật Hoá học (Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 19.25
5 52480201_VP Công nghệ lên tiếng (Việt - Pháp): Chương trình đào tạo và huấn luyện hợp tác ký kết ĐH Claude Bernard Lyon 1, Pháp A00; A01; D07; D08 17
6 52480201_TT Công nghệ thông báo (Tiên tiến): Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển bắt tay hợp tác cùng với ngôi trường ĐH Portl&, Hoa Kỳ A00; A01; D07; D08 22
7 52480201_CLC Công nghệ biết tin (Chất lượng cao): Chương trình giảng dạy đạt chuẩn chu chỉnh nước ngoài AUN-QA A00; A01; D07; D08 20
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 23
9 52460101 Toán học A00; A01; D90 20
10 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D90 trăng tròn.75
11 52440228 Hải dương học D90 ---
12 52440201 Địa chất học A00; B00; D90 19
13 52440112_VP Hoá học tập (Việt - Pháp): hợp tác và ký kết đại học Maine, Pháp A00; B00; D07; D90 ---
14 52440112 Hóa học D07; D90 ---
15 52440102 Vật lý học A00; A01; D90 20
16 52430122 Khoa học tập đồ vật liệu A00; A01; B00; D90 20
17 52420201 Công nghệ sinc học A00; B00; D90 23
18 52420101 Sinc học B00; D90 đôi mươi.5

*

QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TPhường.HCM)

Website chính: www.hcmus.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường QST-Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP..HCM)