Đáp án với Giải bài bác 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 119 SGK Toán thù 8 tập 1: Luyện tập diện tích hình chữ nhật – Hình học tập cmùi hương 2 lớp 8.

Bạn đang xem: Diện tích hình chữ nhật lớp 8

mygicavietnam.com bao gồm tách bóc riêng yếu tắc Luyện tập, Các em rất có thể xem lại bài bác trước: Giải bài 6,7,8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1: Diện tích hình chữ nhật

Bài 9. ABCD là một hìnhvuông cạnh 12centimet. AE = x(cm) (h.123). Tính x làm sao cho SΔ ABE bằng 1/3 diện tích hìnhvuông ABCD.

*

S.Δvuông ABE là S’ = 1/2AB.AE = 1/2.12.x = 6x (cmét vuông )

S.hìnhvuông ABCD là S= 12.12 = 144 (cm2 )

Theo đề bài ta có S’ = 1/3.S tuyệt 6x = 144/3 ⇔ 6x = 48 (cm)

Suy ra x= 8 (cm).

Bài 10.Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích S của nhì hìnhvuông dựng trên nhị góc vuông cùng với diện tích S hìnhvuông dựng bên trên cạnh huyền.

Giải.

*
 Cho tam giác ABC vuông trên A. Ta theo thứ tự vẽ những hìnhvuông ABDE, ACFG và BCHI.

Ta đối chiếu SABDE + SACFG cùng SBCHI

ta có:

+ ABED là hình-vuông SABDE = AB2

+ ACFG là hình-vuông : SACFG = AC2

+ BCHI là hình-vuông:SBCHI = BC2

Trong tam giác vuông ABC, theo định lý Pitago AC2 = BA2 + AC2

Suy ra: SBCHI = SABED + SACFG

Bài 11 trang 119. Cắt nhị tam giác vuông đều bằng nhau xuất phát từ một tấm bìa. Hãy ghxay nhị tam giác kia nhằm sinh sản thành.

a) Một tam giác cân;b) Một hình chữ nhật;c) Một hình bình hành.Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

Ta ghnghiền hình sau:


*

Diên tích của những hình này cân nhau vì chưng đều bởi tổng của nhì tam giác vuông trên.

Bài 12 trang 119 toán thù 8. Tính diện tích các hình sau đây (h.124)( mỗi ô vuông là 1 trong đơn vị chức năng diện tích).

*

*

Hình a: là 1 trong hình-chữ-nhật bao gồm S = 2.3 = 6 (Đơn vị diệntích).Hình b: Ta vẽ thêm 2 đoạn trực tiếp (đường nét đứt), ta gồm S.hìnhbìnhhành = S.2hình tamgiác vuông và 1 hìnhvuông.S.hìnhbìnhhành (b) bằng = 2.một nửa.1.2 +2.2 = 6 (đơn vị diệntích)Hình c: Ta vẽ thêm một đoạn trực tiếp (nét đứt), ta gồm S.hình bìnhhành này bởi S.2tam giác vuông.S.hìnhbìnhhành (c) bởi =2.một nửa.3.2 = 6(đơn vị chức năng diệntích).

Bài 13 trang 119 SGK Tân oán 8

*

Cho hình 125, trong các số đó ABCD là hình chữnhật, E là một trong những điểm bất kỳ nằm trên đường chéo cánh AC, FG // AD, cùng HK // AB.

Chứng minc rằng nhị hình chữ nhậtEFBK với EGDH gồm cùng diện tích S.

HD giải: Vì ABCD là hình-chữ-nhật buộc phải SABC = SADC = 50% SABCD

FG//AD với HK//AB ⇒ AFEH là hình-chữnhật ⇒ SAFE = SAHE

FG//AD cùng HK//AB ⇒ EKCG là hình-chữnhật ⇒ SEKC =SEGC

Suy ra: SABC – SAFE – SEKC = SADC – SAHE – SEGC ⇒ SEFBK = SEGDH


Vậy nhì hình.chữnhật EFBK với EGDH tất cả cùng diện-tích.

Bài 14 trang 119. Một đám khu đất hình chữnhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện-tích đám khu đất đó theo đơn vị mét vuông, kmét vuông, a, ha.

Giải: Diện-tích đám khu đất theo đơn vị m2 là:

S = 700.400 = 280000 ( m2)

Ta có: 1kmét vuông = 1000000 ( m2)

1a = 100 (m2)

1ha = 10000 (m2)

Nên diện-tích đám khu đất tính theo những đơn vị trên là:

S = 0,28 km2 = 2800a = 28ha

Bài 15. Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD gồm AB = 5centimet, BC = 3centimet.

a) Hãy vẽ một hình-chữ-nhật gồm dtích nhỏ hơn cơ mà bao gồm chu vi lớn hơn hình-chữ -nhật ABCD. Vẽ được mấy nghe đâu vậy.

b) Hãy vẽ hình vuông tất cả chu vi bằng chu vi hình-chữ-nhật ABCD. Vẽ được mấy hình-vuông như vậy? So sánh diệntích hìnhchữnhật với diệntích hình-vuông bao gồm cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong các hình chữnhật có thuộc chu vi thì hình-vuông gồm diệntích lớn số 1.

HD: a) Chu vi hìnhchữnhật ABCD là : 16cm

*

– Hình.chữnhật có những kích cỡ 1cm, 12cm tất cả S = 12 cm2 cùng chu vi 26cm

– Hình.chữnhật có các size 2cm, 7centimet có S = 12 cmét vuông với chu vi 18 cm

– Hình.chữnhật có những kích cỡ 1centimet, 10cm tất cả S = 10 cm2 cùng chu vi 22 cm

bởi thế, vẽ được không ít Hình.chữnhật bao gồm diện tích bé nhiều hơn tuy nhiên gồm chu vu lớn hơn Hình.chữnhậtt ABCD đến trước.

b) Cạnh của hìnhvuông bao gồm chu vi bởi chu vi hình chữnhật ABCD là:

*

(3+5).2 / 4 = 4 cm

S.hìnhvuông MNPQ gồm cạnh ON = 4centimet là

SMNPQ = 16 cm2

vậy SMNPQ > SABCD

Vẽ được một hình vuông vắn điều đó.

Xem thêm: Kể Lại Câu Chuyện Tôi Cũng Như Bác, Tập Làm Văn Lớp 3:

Giả sử hình chữ tất cả những size là a và b. Khi đó:

+ S.hìnhchữnhật là a.b

+ Cạnh của hình vuông gồm chu vi bằng chu vi hìnhchữnhật là (a +b)/2

⇒ S.hìnhvuông là:

*

Vậy trong số hình chữ nhật có cùng chu vu thì hình vuông có diện tích S lớn số 1.