Làm vắt như thế nào để chèn thời hạn, ngày, tháng, năm vào trong file văn bản Word ? Tất nhiên các các bạn sẽ nghĩ ngay lập tức rằng chỉ việc nhập tháng ngày năm hiện thời vào là chấm dứt thôi chđọng gồm gì đâu nhưng mà nên viết bài đúng không