Excel mang lại mygicavietnam.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

quý khách hàng có thể gồm ưa thích cá nhân là hiển thị những quý giá bằng không trong một ô, hoặc bạn cũng có thể thực hiện bảng tính tuân thủ theo đúng tập hòa hợp tiêu chuẩn định dạng kinh nghiệm bạn ẩn các quý giá bằng ko. Có vài phương pháp để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bằng ko.

Bạn đang xem: Định dạng số 0 trong excel


*

Đôi khi chúng ta không thích những cực hiếm bởi ko (0) hiện nay trên những trang tính, thời điểm khác các bạn lại nên hiển thị bọn chúng. Cho mặc dù việc ẩn hoặc hiện tại các số ko là do tiêu chuẩn format hay sở thích của bạn, luôn có một vài cách để có tác dụng vấn đề đó.

Ẩn hoặc hiển thị toàn bộ những giá trị bởi ko trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn mang lại trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi tiến hành một Một trong những thao tác làm việc sau:

Để hiển thị những quý giá bởi không (0) trong những ô, nên chọn hộp kiểm Hiện số ko trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những cực hiếm bằng ko (0) bên dưới dạng những ô trống, hãy quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong các ô có giá trị bằng không.

Ẩn những cực hiếm bằng không trong những ô đang chọn

Các công đoạn này góp ẩn những quý hiếm bởi không trong số ô đang lựa chọn bằng cách sử dụng một định hình số. Các quý hiếm ẩn chỉ xuất hiện thêm vào tkhô nóng công thức và không in ra. Nếu cực hiếm ở 1 trong số những ô này chuyển thành một quý giá khác không, thì giá trị đó sẽ hiển thị vào ô và format của chính nó vẫn giống như nlỗi định hình số thường thì.

Chọn gần như ô có cất các cực hiếm bằng ko (0) mà lại bạn muốn ẩn.

Quý Khách có thể dìm Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi bấm vào OK.

Để hiển thị những cực hiếm ẩn:

Chọn những ô tất cả các số ko (0) bị ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng format số mang định, rồi bấm OK.

Ẩn những quý hiếm bằng ko do công thức trả về

Chọn ô gồm cất quý giá bởi ko (0).

Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên ngoại trừ Định dạng bao gồm Điều kiện > Quy tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong vỏ hộp bên trái, nhập 0.

Trong vỏ hộp bên nên, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, nhấn vào tab Phông.

Trong vỏ hộp Màu, chọn white color, rồi bấm OK.

Hiển thị số ko dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch men nối

Dùng hàm IF để triển khai thao tác làm việc này.

*

Dùng một phương pháp như vậy này nhằm trả về một ô trống khi quý hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đấy là bí quyết gọi phương pháp. Nếu 0 là hiệu quả của (A2-A3), không hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bởi vệt ngoặc knghiền “”). Nếu điều đó không đúng, hiển thị công dụng của A2-A3. Nếu bạn không muốn ô trống cơ mà mong mỏi hiển thị một vật dụng nào đó không giống số 0, đặt một dấu gạch men nối "-" hoặc một ký từ không giống thân các vệt ngoặc knghiền.

Ẩn các cực hiếm bằng ko vào report PivotTable

Bnóng vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, vào team PivotTable, hãy bấm vào mũi thương hiệu ở bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc các thao tác làm việc sau:

Ttuyệt đổi cách hiển thị lỗi Chọn hộp kiểm Với các quý giá lỗi hiện bên dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị chũm đến lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng những ô trống, hãy xóa bỏ phần đông ký trường đoản cú trong vỏ hộp.

Txuất xắc đổi giải pháp hiển thị ô trống Chọn vỏ hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong vỏ hộp, hãy nhập cực hiếm bạn có nhu cầu hiển thị trong các ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết từ bỏ trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những quý giá bằng không (0) hiện nay trên những trang tính, thời gian khác bạn lại yêu cầu hiển thị chúng. Cho cho dù câu hỏi ẩn hoặc hiện tại các số không là do tiêu chuẩn chỉnh định hình giỏi sở thích của công ty, luôn gồm một vài cách để làm vấn đề đó.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ những cực hiếm bởi ko trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang lại trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện một Một trong những thao tác làm việc sau:

Để hiển thị những giá trị bằng ko (0) trong những ô, chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những quý hiếm bằng ko bên dưới dạng ô trống, quăng quật chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các quý hiếm bằng không trong các ô sẽ chọn

Thực hiện tại theo tiến trình này để ẩn các quý giá bằng không trong ô vẫn chọn. Nếu quý hiếm tại một trong số những ô này chuyển thành quý hiếm khác không, format của quý giá đó sẽ tương tự như nlỗi định dạng số thường thì.

Chọn mọi ô có đựng các giá trị bằng không (0) cơ mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bnóng Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các giá trị ẩn chỉ lộ diện trong thanh khô bí quyết — hoặc trong ô nếu bạn sửa đổi vào ô — với không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, rồi thừa nhận Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, vào nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung nhằm áp dụng format số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng format tất cả ĐK nhằm ẩn các quý hiếm bằng ko do một cách làm trả về

Chọn ô tất cả đựng cực hiếm bởi không (0).

Trên tab Nhà, vào nhóm Kiểu, bấm mũi thương hiệu mặt cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng sủa Quy tắc Ô, rồi bnóng Bằng.

Trong vỏ hộp phía trái, nhập 0.

Trong hộp mặt đề nghị, nên lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong vỏ hộp Màu, chọn white color.

Sử dụng phương pháp nhằm hiển thị những số ko dưới dạng ô trống hoặc giấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

lấy ví dụ như có thể dễ dàng nắm bắt rộng nếu bạn xào luộc nó vào một trong những trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số vật dụng nhị bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý giá là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về vết gạch ngang khi giá trị là không (-)

Để biết thêm ban bố về cách áp dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi ko trong báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, vào nhóm Tùy lựa chọn PivotTable, hãy nhấp chuột mũi thương hiệu ngoại trừ Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bnóng vào tab Bố trí và Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Ttốt thay đổi hiển thị lỗi Chọn hộp kiểm Với những quý giá lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập quý giá bạn có nhu cầu hiển thị nạm mang đến lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng ô trống, xóa những cam kết tự vào vỏ hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống Chọn vỏ hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập cực hiếm bạn có nhu cầu hiển thị trong ô trống làm sao. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết từ bỏ vào vỏ hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn các cực hiếm bởi ko (0) hiện bên trên những trang tính, thời gian khác chúng ta lại đề nghị hiển thị chúng. Cho mặc dù vấn đề ẩn hoặc hiện các số ko là do tiêu chuẩn định hình tốt sở trường của bạn, luôn tất cả một vài phương pháp để làm vấn đề này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ những quý hiếm bởi không bên trên trang tính

Bấm vào mygicavietnam.com Office mục ,

*
, click chuột Excel lựa chọn ,rồi bấm vào hạng mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy lựa chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một giữa những thao tác làm việc sau:

Để hiển thị những giá trị bằng không (0) trong số ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị các giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, bỏ chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bằng không.

Sử dụng định hình số để ẩn những quý hiếm bằng ko trong số ô sẽ chọn

Thực hiện nay theo tiến trình này để ẩn các giá trị bằng không vào ô đã lựa chọn. Nếu quý giá ở một Một trong những ô này đưa thành quý hiếm không giống không, format của quý giá đó sẽ giống như nhỏng định dạng số thường thì.

Chọn đều ô gồm chứa những cực hiếm bằng ko (0) cơ mà bạn muốn ẩn.

quý khách hàng có thể dìm Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, vào nhóm Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bnóng Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các cực hiếm bị ẩn chỉ mở ra vào tkhô nóng công

*
— hoặc trong ô nếu như bạn sửa đổi trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, vào team Ô, trỏ vào Định dạng, và bnóng Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung nhằm áp dụng định hình số khoác định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng format gồm ĐK để ẩn những cực hiếm bằng ko bởi một phương pháp trả về

Chọn ô tất cả cất quý giá bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, vào team Kiểu, nhấp chuột mũi tên ngoài Định dạng Có ĐK > Quy tắc Tô sáng sủa Ô > Bằng.

Trong hộp phía trái, nhập 0.

Trong hộp bên đề xuất, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bnóng tab Phông chữ.

Trong vỏ hộp Màu, chọn white color.

Sử dụng công thức nhằm hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

lấy một ví dụ hoàn toàn có thể dễ dàng nắm bắt rộng nếu như khách hàng sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm gắng nào để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ vào nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các title sản phẩm hoặc cột.


*

Chọn một ví dụ trường đoản cú phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo thành một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người mua phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến đổi thân coi tác dụng và xem công thức trả về hiệu quả, nhận CTRL+` (vệt huyền) hoặc bên trên tab Công thức> team Kiểm nghiệm Công thức > Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh mang lại phù hợp với nhu cầu của công ty.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số trang bị nhị bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống Lúc quý hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về vết gạch ốp ngang lúc giá trị là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn những quý giá bằng không trong report PivotTable

Bnóng vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy lựa chọn PivotTable, hãy nhấp chuột mũi tên xung quanh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bnóng vào tab Bố trí và Định dạng, rồi triển khai một hoặc những thao tác sau:

Ttốt đổi hiển thị lỗi Chọn vỏ hộp kiểm Với những cực hiếm lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong vỏ hộp, nhập quý hiếm bạn có nhu cầu hiển thị nạm cho lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng ô trống, xóa hồ hết ký kết từ bỏ trong hộp.

Xem thêm: Cài Mật Khẩu Wifi Bằng Điện Thoại Di Động Smart Phone, Đổi Mật Khẩu Wifi Tp Link Bằng Điện Thoại

Thay đổi cách hiển thị ô trống Chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập quý hiếm bạn muốn hiển thị vào ô trống như thế nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký trường đoản cú vào vỏ hộp. Để hiển thị số ko, hãy xóa hộp kiểm.