Mình là tín đồ cực kỳ đê mê technology, tuy vậy mãi tới năm 2009 new được tải một chiếc máy vi tính mang lại riêng rẽ mình