+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) Sắp xếp các điểm xi theo sản phẩm công nghệ từ tăng nhiều với lập bảng trở nên thiên

+) Dựa vào bảng biến đổi thiên để Kết luận khoảng tầm đồng trở thành cùng nghịch đổi mới của hàm số trên tập xác minh của nó. (nếu như y’ > 0 thì hàm số đồng trở nên, nếu như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng phát triển thành bên trên những khoảng chừng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến bên trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 9

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng trở thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên bên trên những khoảng tầm (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch phát triển thành bên trên các khoảng chừng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải đưa ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch thay đổi bên trên các khoảng tầm (left( -infty ;0 ight)) với (left( frac23;+infty ight).)

Loigiaigiỏi.com*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

Các bài liên quan: - Bài 1. Sự đồng đổi thay, nghịch đổi mới của hàm số
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Vấn đề em chạm chán buộc phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn phát âm Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp Loigiaituyệt.com

Xem thêm: Miêu Tả Chân Dung Người Bạn Của Em, Bài Văn Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em


Cảm ơn chúng ta đang áp dụng Loigiaitốt.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì nhằm chúng ta mang lại nội dung bài viết này 5* vậy?