Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Tân oán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 66 Tân oán 6 Tập 1 . Đọc ánh nắng mặt trời làm việc những thị trấn dưới đây:

Xem lời giải
Bạn đang xem: Làm quen với số nguyên âm

Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán thù 6 Tập 1 . Đọc độ cao của các địa điểm bên dưới đây:

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 67 SGK Tân oán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 67 SGK Tân oán 6 Tập 1. Đọc những câu sau: Ông Bảy gồm -150000 đồng, Bà Năm bao gồm 200000 đồng, Cô Ba có -30000 đồng.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1. Các điểm A, B, C, D ở trục số bên trên hình 33 trình diễn những số nào ?

Xem giải mã


Bài 1 trang 68 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 1 trang 68 SGK Tân oán 6 tập 1. Hình 35 minh họa 1 phần các nhiệt kế

Xem lời giải


Bài 2 trang 68 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài xích 2 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Đọc chiều cao của địa điểm sau:

Xem giải thuật


Bài 3 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 68 SGK Toán thù 6 tập 1. Người ta còn sử dụng số nguyên

Xem giải thuật


Bài 4 trang 68 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài 4 trang 68 SGK Tân oán 6 tập 1. Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

Xem giải thuật


Bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 68 SGK Tân oán 6 tập 1. Vẽ một trục số cùng vẽ:

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu, 2 - Bài 1 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Cách Tạo Ghi Chú Trên Desktop Win 7 89 Game, Cách Tạo Ghi Chú Trên Màn Hình Máy Tính

*

Đăng cam kết để thừa nhận lời giải giỏi và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra những giải mã xuất xắc cũng như tài liệu miễn mức giá.