Lyrics

Một con vịt xòe ra hai chiếc cánh.

Bạn đang xem: Lời bài hát một con vịt

Nó kêu rằng quác quác quác, ngoạc ngoác ngoác.Gặp hồ nước nó suy bì bà suy bì bõm.Lúc lên bờ vẫy mẫu cánh đến khô.

Translation – A Duck

A duchồng spread his wings.It cried quachồng quachồng, quaông chồng, quaông chồng, quaông chồng, quaông xã,It jumps into lớn a lake with splashing,When ashore, it waves & dries its wings.

Xem thêm: Biện Pháp Tu Từ Cú Pháp Tu Từ Cú Pháp, Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp

Recorder Notes D,G,A,B

*

See also

YouTube

Extras for Plus Members

Song with chords (PDF)MIDI fileListen

*
*


*

My 4 month old granddaughter loves Một bé vịt.She calms down và smiles broadly!Cooos too và trys to lớn sing along. ☺️♥️


CategoriesCategoriesSelect Category1st grade2nd grade3rd grade4th grade5th gradearticlesassessmentsbehaviorbookbulletin boardchoruscomposerconcertDVDfolk songformgradesharmonyholidayimprovisationindexinstrumentsjazzKindergartenmelodymeterOrffPre-Kpreschoolprogrampublic domainquotesrecordersrhythmSolfegesubstitutesyncopationtempoUncategorizedvisualsvocal healthvoices
*

*

*

*

© 2021 Beth’s Notes Inc. | Terms of Use | Privacy Policy | Beth’s Notes by Beth Thompson is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
*
.