Kê knhị thuế GTGT là công việc cơ mà kế tân oán bắt buộc làm thời hạn hàng tháng hoặc mặt hàng quý. Mẫu số 01/GTGT: Tờ knhị thuế GTGT được ban hành theo Thông tư 26/2015/TT-BTC khuyên bảo thực hành nguyên tắc làm chủ thuế. Bài viết sau đây đang share cùng với chúng ta mẫu tờ khai thuế GTGT chủng loại 01/GTGT bên trên Excel.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế gtgt bằng excel

*

Cách ghi những tiêu chí trên tờ knhì thuế GTGT chủng loại 01/GTGT

Chỉ tiêu <01> đến <20>

Điền những ban bố cơ bản về tín đồ nộp thuế với đại lý phân phối thuế.

Chỉ tiêu <21>

Nếu vào kỳ ko gây ra vận động giao thương mua bán thì chúng ta ghi lại “X” vào đây.

Chỉ tiêu <22>

Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước đưa sang:

Số liệu ghi vào tiêu chuẩn này là số thuế đang ghi trên chỉ tiêu <43> của Tờ knhì thuế GTGT kỳ trước.Trường hợp bạn sở hữu lại máy tính hoặc bị mất tài liệu thì các bạn buộc phải nhập thủ công số tiền làm việc tiêu chuẩn <43> của kỳ trước vào đây.Chỉ tiêu <23>

Giá trị của sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ thiết lập vào: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng quý giá HHDV Du lịch sở hữu vào vào kỳ chưa xuất hiện thuế GTGT.

Chỉ tiêu <24>

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn thể số tiền thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ tải vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập không còn vào đây nhé)

Chỉ tiêu <25>

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ cài đặt vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đầy đủ ĐK được khấu trừ).

Chỉ tiêu <26>

Hàng hóa, hình thức dịch vụ bán ra ko Chịu thuế GTGT: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, hình thức ko Chịu đựng thuế GTGT

Chỉ tiêu <27> và <28>

Phần mượt đang tự động hóa cập nhật.

Chỉ tiêu <29>

Hàng hoá, hình thức đẩy ra chịu đựng thuế suất 0%: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của vấn đề bán hàng hóa, hình thức chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu <30> và <31>

Hàng hoá, các dịch vụ bán ra chịu đựng thuế suất 5%: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của vấn đề bán sản phẩm hóa, các dịch vụ Chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu <32> và <33>

Hàng hoá, hình thức dịch vụ xuất kho chịu đựng thuế suất 10%: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của vấn đề bán hàng hóa, các dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu <32a>

Hàng hoá, dịch vụ xuất kho ngoại trừ thuế: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của câu hỏi bán sản phẩm hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các ngôi trường đúng theo chưa hẳn kê knhị, tính nộp thuế GTGT chúng ta coi tại Điều 5 Thông bốn 219 nhé).

Chỉ tiêu <34>, <35> và <36>

Tổng lệch giá, thuế GTGT với số thuế GTGT phát sinh trong kỳ.

Chụ ý: 2 Chỉ tiêu <37> và <38> chỉ thực hiện khi kỳ trước các quý khách hàng có kê knhì bổ sung, điều chỉnh hoặc trải đời của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu <37>

Điều chỉnh giảm: Nếu Chỉ tiêu <43> trên tờ knhị bổ sung KHBS của kỳ trcầu là số âm (Tức là vào ngoặc) thì bạn nhập số chi phí kia vào Chỉ tiêu <37> của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu <38>

Điều chỉnh tăng:

Cũng nhỏng chỉ tiêu <37> mà lại ngược chở lại.Tức là ví như Chỉ tiêu <43> trên tờ knhì KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các chúng ta nhập số chi phí đó vào Chỉ tiêu <38> của kỳ hiện tại.Chỉ tiêu <39> mang lại Chỉ tiêu <43>

Xác định nhiệm vụ thuế đề nghị nộp trong kỳ

Chỉ tiêu <40b>Chỉ Áp dụng so với ngôi trường đúng theo NNT thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tất cả dự án công trình đầu tư chi tiêu tại địa bàn tỉnh giấc, thành phố trực thuộc trung ương thuộc địa điểm đóng góp trụ ssinh sống chủ yếu, sẽ vào quy trình tiến độ đầu tư chi tiêu thì lập hồ sơ knhị thuế riêng rẽ cho dự án công trình đầu tư chi tiêu cùng cần bù trừ số thuế GTGT của HHướng Dẫn Viên Du Lịch tải vào sử dụng mang lại dự án đầu tư chi tiêu cùng với thuế GTGT của vận động cung cấp kinh doanh vẫn triển khai.Chỉ tiêu <40b> nhập lệ bảng chỉ tiêu này khớp ứng với tiêu chuẩn <28a> “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại tiêu chuẩn <28a> bên trên tờ knhì 02/GTGT không được lớn hơn quý giá tiêu chí <40a>.

Lưu ý: Chỉ tiêu <40>: Nếu lộ diện số chi phí tại chỗ này thì mang chi phí thuế đi nộp.

Xem thêm: Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Đầu Năm Bản Powerpoint, Giấy Mời Họp Phụ Huynh Đầu Năm

Chỉ tiêu <43>

Nếu mở ra số tiền ở đây thì phần mềm vẫn tự động đưa thanh lịch Chỉ tiêu <22> của kỳ sau. (Không phải nộp chi phí thuế).