truyền thông media only screen and (min-width: 768px) & (max-width: 959px)body toàn thân font-size: 13px;line-height: 24px;letter-spacing: 0px;.big font-size: 14px;line-height: 26px;letter-spacing: 0px;#thực đơn > ul > li > a, a.action_button, #overlay-menu ul li a font-size: 13px;letter-spacing: 0px;#overlay-thực đơn ul li aline-height: 19.5px;letter-spacing: 0px;#Subheader .title font-size: 43px;line-height: 51px;letter-spacing: 0px;h1, .text-logo #biệu tượng công ty font-size: 43px;line-height: 51px;letter-spacing: 0px;h2 font-size: 34px;line-height: 43px;letter-spacing: 0px;h3 font-size: 26px;line-height: 34px;letter-spacing: 0px;h4 font-size: 17px;line-height: 26px;letter-spacing: 0px;h5 font-size: 15px;line-height: 26px;letter-spacing: 0px;h6 font-size: 13px;line-height: 22px;letter-spacing: 0px;#Intro .intro-title font-size: 60px;line-height: 60px;letter-spacing: 0px;blockquote font-size: 15px;.chart_box .chart .num font-size: 45px; line-height: 45px; .counter .desc_wrapper .number-wrapper font-size: 45px; line-height: 45px;.counter .desc_wrapper .title font-size: 14px; line-height: 18px;.faq .question .title font-size: 14px; .fancy_heading .title font-size: 38px; line-height: 38px; .offer .offer_li .desc_wrapper .title h3 font-size: 32px; line-height: 32px; .offer_thumb_ul li.offer_thumb_li .desc_wrapper .title h3 font-size: 32px; line-height: 32px; .pricing-box .plan-header h2 font-size: 27px; line-height: 27px; .pricing-box .plan-header .price > span font-size: 40px; line-height: 40px; .pricing-box .plan-header .price sup.currency font-size: 18px; line-height: 18px; .pricing-box .plan-header .price sup.period font-size: 14px; line-height: 14px;.quick_fact .number font-size: 80px; line-height: 80px;.trailer_box .desc h2 font-size: 27px; line-height: 27px; .widget > h3 font-size: 17px; line-height: 20px;


Bạn đang xem: 1000 tên tiếng anh hay cho nam và nữ ý nghĩa nhất

truyền thông media only screen & (min-width: 480px) & (max-width: 767px)toàn thân font-size: 13px;line-height: 21px;letter-spacing: 0px;.big font-size: 13px;line-height: 23px;letter-spacing: 0px;#thực đơn > ul > li > a, a.action_button, #overlay-menu ul li a font-size: 13px;letter-spacing: 0px;#overlay-menu ul li aline-height: 19.5px;letter-spacing: 0px;#Subheader .title font-size: 38px;line-height: 45px;letter-spacing: 0px;h1, .text-biểu tượng logo #biểu tượng logo font-size: 38px;line-height: 45px;letter-spacing: 0px;h2 font-size: 30px;line-height: 38px;letter-spacing: 0px;h3 font-size: 23px;line-height: 30px;letter-spacing: 0px;h4 font-size: 15px;line-height: 23px;letter-spacing: 0px;h5 font-size: 14px;line-height: 23px;letter-spacing: 0px;h6 font-size: 13px;line-height: 20px;letter-spacing: 0px;#Intro .intro-title font-size: 53px;line-height: 53px;letter-spacing: 0px;blockquote font-size: 14px;.chart_box .chart .num font-size: 40px; line-height: 40px; .counter .desc_wrapper .number-wrapper font-size: 40px; line-height: 40px;.counter .desc_wrapper .title font-size: 13px; line-height: 16px;.faq .question .title font-size: 13px; .fancy_heading .title font-size: 34px; line-height: 34px; .offer .offer_li .desc_wrapper .title h3 font-size: 28px; line-height: 28px; .offer_thumb_ul li.offer_thumb_li .desc_wrapper .title h3 font-size: 28px; line-height: 28px; .pricing-box .plan-header h2 font-size: 24px; line-height: 24px; .pricing-box .plan-header .price > span font-size: 34px; line-height: 34px; .pricing-box .plan-header .price sup.currency font-size: 16px; line-height: 16px; .pricing-box .plan-header .price sup.period font-size: 13px; line-height: 13px;.quick_fact .number font-size: 70px; line-height: 70px;.trailer_box .desc h2 font-size: 24px; line-height: 24px; .widget > h3 font-size: 16px; line-height: 19px;
truyền thông media only screen & (max-width: 479px)body font-size: 13px;line-height: 19px;letter-spacing: 0px;.big font-size: 13px;line-height: 19px;letter-spacing: 0px;#thực đơn > ul > li > a, a.action_button, #overlay-thực đơn ul li a font-size: 13px;letter-spacing: 0px;#overlay-menu ul li aline-height: 19.5px;letter-spacing: 0px;#Subheader .title font-size: 30px;line-height: 36px;letter-spacing: 0px;h1, .text-biểu tượng logo #hình ảnh font-size: 30px;line-height: 36px;letter-spacing: 0px;h2 font-size: 24px;line-height: 30px;letter-spacing: 0px;h3 font-size: 18px;line-height: 24px;letter-spacing: 0px;h4 font-size: 13px;line-height: 19px;letter-spacing: 0px;h5 font-size: 13px;line-height: 19px;letter-spacing: 0px;h6 font-size: 13px;line-height: 19px;letter-spacing: 0px;#Intro .intro-title font-size: 42px;line-height: 42px;letter-spacing: 0px;blockquote font-size: 13px;.chart_box .chart .num font-size: 35px; line-height: 35px; .counter .desc_wrapper .number-wrapper font-size: 35px; line-height: 35px;.counter .desc_wrapper .title font-size: 13px; line-height: 26px;.faq .question .title font-size: 13px; .fancy_heading .title font-size: 30px; line-height: 30px; .offer .offer_li .desc_wrapper .title h3 font-size: 26px; line-height: 26px; .offer_thumb_ul li.offer_thumb_li .desc_wrapper .title h3 font-size: 26px; line-height: 26px; .pricing-box .plan-header h2 font-size: 21px; line-height: 21px; .pricing-box .plan-header .price > span font-size: 32px; line-height: 32px; .pricing-box .plan-header .price sup.currency font-size: 14px; line-height: 14px; .pricing-box .plan-header .price sup.period font-size: 13px; line-height: 13px;.quick_fact .number font-size: 60px; line-height: 60px;.trailer_box .desc h2 font-size: 21px; line-height: 21px; .widget > h3 font-size: 15px; line-height: 18px; /** * Sidebar | Width ***** */.with_aside .sidebar.columns width: 28%;.with_aside .sections_group width: 72%;.aside_both .sidebar.columns width: 23%;.aside_both .sidebar.sidebar-1margin-left: -77%;.aside_both .sections_group width: 54%;margin-left: 23%;/** * Grid | Width ***** */
truyền thông media only screen và (min-width:1240px)#Wrapper, .with_aside .content_wrapper max-width: 1240px;.section_wrapper, .container max-width: 1220px;.layout-boxed.header-boxed #Top_bar.is-stickymax-width: 1240px;


Xem thêm: Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu 2018, Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu 2019

media only screen & (max-width: 767px).section_wrapper,.container,.four.columns .widget-area max-width: 480px !important; /** * Other ***** *//* button */.button-default .button, .button-flat .button, .button-round .button background-color: #f7f7f7;color: #747474;.button-stroke .button border-color: #f7f7f7;color: #747474;.button-stroke .button:hoverbackground-color: #f7f7f7;color: #fff;/* button | theme */.button-default .button_theme, .button-mặc định button,.button-default input, .button-mặc định input, .button-mặc định input,.button-flat .button_theme, .button-flat button,.button-flat input, .button-flat input, .button-flat input,.button-round .button_theme, .button-round button,.button-round input, .button-round input, .button-round input,.woocommerce #respond input#submit,.woocommerce a.button:not(.default),.woocommerce button.button,.woocommerce đầu vào.button,.woocommerce #respond input#submit:hover, .woocommerce a.button:hover, .woocommerce button.button:hover, .woocommerce input.button:hovercolor: #ffffff;.button-stroke .button_theme:hover,.button-stroke button:hover, .button-stroke input:hover, .button-stroke input:hover, .button-stroke input:hover,.button-stroke .woocommerce #respond input#submit:hover,.button-stroke .woocommerce a.button:not(.default):hover,.button-stroke .woocommerce button.button:hover,.button-stroke.woocommerce đầu vào.button:hover color: #ffffff !important;.button-stroke .button_theme:hover .button_icon icolor: #ffffff !important;/* button | woocommerce */.button-mặc định .single_add_to_cart_button, .button-flat .single_add_to_cart_button, .button-round .single_add_to_cart_button,.button-default .woocommerce .button:disabled, .button-flat .woocommerce .button:disabled, .button-round .woocommerce .button:disabled,.button-default .woocommerce .button.alt .button-flat .woocommerce .button.alt, .button-round .woocommerce .button.alt,.button-mặc định a.remove, .button-flat a.remove, .button-round a.removecolor: #ffffff!important;/* button | action */.action_button, .action_button:hoverbackground-color: #0089f7;color: #ffffff;.button-stroke a.action_buttonborder-color: #0089f7;.button-stroke a.action_button:hoverbackground-color: #0089f7!important;/* button | footer */.footer_buttoncolor: #65666C!important;background-color:transparent;box-shadow:none!important;.footer_button:afterdisplay:none!important;/* button | custom */.button-custom .button,.button-custom .action_button,.button-custom .footer_button,.button-custom button,.button-custom input,.button-custom input,.button-custom input,.button-custom .woocommerce #respond input#submit,.button-custom .woocommerce a.button,.button-custom .woocommerce button.button,.button-custom .woocommerce đầu vào.buttonfont-family: Roboto;font-size: 14px;line-height: 14px;font-weight: 400;letter-spacing: 0px;padding: 12px 20px 12px 20px;border-width: 0px;border-radius: 0px;.button-custom .buttoncolor: #626262;background-color: #dbdddf;border-color: transparent;.button-custom .button:hovercolor: #626262;background-color: #d3d3d3;border-color: transparent;.button-custom .button_theme,.button-custom button,.button-custom input,.button-custom input,.button-custom input,.button-custom .woocommerce #respond input#submit,.button-custom .woocommerce a.button:not(.default),.button-custom .woocommerce button.button,.button-custom .woocommerce đầu vào.buttoncolor: #ffffff;background-color: #0095eb;border-color: transparent;.button-custom .button_theme:hover,.button-custom button:hover,.button-custom input:hover,.button-custom input:hover,.button-custom input:hover,.button-custom .woocommerce #respond input#submit:hover,.button-custom .woocommerce a.button:not(.default):hover,.button-custom .woocommerce button.button:hover,.button-custom .woocommerce input đầu vào.button:hovercolor: #ffffff;background-color: #007cc3;border-color: transparent;.button-custom .action_buttoncolor: #626262;background-color: #dbdddf;border-color: transparent;.button-custom .action_button:hovercolor: #626262;background-color: #d3d3d3;border-color: transparent;/* button | custom woocommerce */.button-custom .single_add_to_cart_button,.button-custom .woocommerce .button:disabled,.button-custom .woocommerce .button.alt,.button-custom a.removeline-height: 14px!important;padding: 12px 20px 12px 20px!important;color: #ffffff!important;background-color: #0095eb!important;.button-custom .single_add_to_cart_button:hover,.button-custom .woocommerce .button:disabled:hover,.button-custom .woocommerce .button.alt:hover,.button-custom a.remove:hovercolor: #ffffff!important;background-color: #007cc3!important;/* Logo Height */#Top_bar #logo sản phẩm,.header-fixed #Top_bar #logo sản phẩm,.header-plain #Top_bar #biểu tượng logo,.header-transparent #Top_bar #hình ảnh sản phẩm height: 60px;line-height: 60px;padding: 15px 0;.logo-overflow #Top_bar:not(.is-sticky) .logo sản phẩm height: 90px;#Top_bar .thực đơn > li > a padding: 15px 0;.menu-highlight:not(.header-creative) #Top_bar .menu > li > a margin: 20px 0;.header-plain:not(.menu-highlight) #Top_bar .menu > li > a span:not(.description) line-height: 90px;.header-fixed #Top_bar .menu > li > a padding: 30px 0;#Top_bar .top_bar_right,.header-plain #Top_bar .top_bar_right height: 90px;#Top_bar .top_bar_right_wrapper top: 25px;.header-plain #Top_bar a#header_cart,.header-plain #Top_bar a#search_button,.header-plain #Top_bar .wpml-languages line-height: 90px;.header-plain #Top_bar a.action_button line-height: 90px!important;