Nội dung của Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về nguyên tắc tạo các hình ảnh động, khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF, tạo được ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

Bạn đang xem: Phần mềm beneton movie gif lớp 9


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nguyên tắc tạo ảnh động

1.2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF

2. Luyện tập Bài 14 Tin học 9

2.1. Trắc nghiệm

2.2 Bài tập SGK

3. Hỏi đápBài 14 Tin học 9


Chúng ta đã biết ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn.

Như vậy bản chất của việc tạo ảnh độngtạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng lại thành một dãy với thứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện của từng ảnh, sau đó lưu lại dưới dạng một tệp ảnh động.

*

Hình 1.Nguyên tắc tạo ảnh động

Ảnh động có thể:

Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có nội dung riêng và xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có những thay đổi nhỏ và xuất hiện trong một khoảng thời gian như nhau tạo ra cảm giác chuyển động.

Mọi phần mềm tạo ảnh động đều có các chức năng:

Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt ảnh khỏi dãy.Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.

Có nhiều phần mềm tạo ảnh động với các dạng khác nhau, trong đó đơn giản nhất là các phần mềm tạo ảnh động dạng gif.


1.2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF


Beneton Movie GIF là một phần mềm nhỏ và miễn phí cho phép tạo các tệp ảnh động dạng GIF.Để khởi động phần mềm, hãy nháy đúp chuột lên biểu tượng
*
trên màn hình nền. Giao diện của phần mềm có dạng tương tự như hình 1.

*

Hình 1. Màn hình chính của Beneton Movie GIF

Để tạo ảnh động với Beneton Movie GIF, thực hiện các bước sau:Bước 1. Nháy chuột lên nút New project
*
trên thanh công cụ.Bước 2. Nháy chuột lên nút Add Frame(s)
*
trên thanh công cụ.Bước 3. Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp (hình 2).Bước 4. Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.Bước 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.Bước 6. Nháy nút Save
*
để lưu kết quả.

*

Hình 2. Chọn tệp hình ảnh

Dãy các ảnh đã chọn để tạo ảnh động được hiển thị trong ngăn phía dưới màn hình. Mỗi ảnh trong dãy được gọi là khung hình.Nếu có sẵn một ảnh động, ta có thể mở tệp ảnh động đó để thêm ảnh (khung hình) hoặc thực hiện các điều chỉnh khác. Để mở một tệp ảnh động đã có, nháy nút Open
*
trên thanh công cụ và chọn tệp dạng gif trong hộp thoại mở ra sau đó. Khi đó toàn bộ các khung hình của tệp ảnh động sẽ được hiển thị.Khi thêm ảnh mới vào dãy ảnh đã có của ảnh động, nếu kích thước của ảnh thêm vào khác với kích thước của tệp ảnh động hiện thời thì sẽ xuất hiện hộp thoại như sau cho phép ta đặt lại kích thước:ChọnOriginal sizeđể các ảnh được thêm vào sẽ tự động điều chỉnh để có kích thước trùng với kích thước của tệp ảnh động hiện thời.Ngược lại, chọnNew sizenếu muốn toàn bộ tệp ảnh động hiện thời thay đổi kích thước theo kích thước của các ảnh được thêm.

*

Hình 3. Đặt lại kích thước khung hình

Lưu ý 1:Khi thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút Add Frame(s)

*
ảnh tĩnh sẽ luôn được thêm vào cuối dãy hình hiện thời. Nếu ta nháy chuột để chọn một khung hình và nháy nút lệnh Insert Frame(s)
*
, rồi thực hiện tiếp các bước 3 và 4 như trên, ảnh thêm vào sẽ được chèn vào trước khung hình đã chọn.

Khi chúng ta cần thêm khung hình trống vào cuối dãy hoặc vào trước một khung hình trong dãy hiện thời, ta thực hiện như sau:

Bước 1. Nháy nút Add blank frame(s)
*
: để thêm khung hình trống vào cuốidãy.Bước 2. Nháy nút Insert blank frame(s)
*
: để chèn khung hình trống vào trước khung hình đã chọn.

Hộp thoại sau đây sẽ xuất hiện cho phép chọn các tuỳ chọn:

*

Hình 4. Các tuỳ chọn cho khung hình trống

Sau khi nhập xong các thông số, nháy nút OK để hoàn thành việc chèn khung hình trống.

3. Xem và điều chỉnh khung hình

Khi mở một tệp ảnh động, chúng ta có thể xem và điều chỉnh các tuỳ chọn của các khung hình tạo thành ảnh động đó.Nháy chuột để chọn một khung hình trong dãy các khung hình, các tuỳ chọn của khung hình được hiển thị ở góc trên, bên trái:

*

Hình 5. Thông tin về một khung hình

Thông tin chi tiết của hình bao gồm:

Kích thước.Số thứ tự trong dãy.Thời gian dừng của khung hình (đơn vị tính là 1/100 giây).

4. Thao tác với khung hình

Chúng ta có thể thực hiện các thao tác trực tiếp với từng khung hình như:

Chọn khung hình: Nháy chuột lên khung hình để chọn nó. Có thể nháy cácnút
*
để chọn khung hình ở trước hoặc sau khung hình hiện thời.Xóakhung hình: Nháy nút
*
để xoá khung hình đang được chọn.Sao chép hoặc di chuyển khung hình: Nháynút
*
để sao chép hoặc nháy nút
*
để cắt và sao chép khung hình hiện thời vào bộ nhớ máy tính.Dán khung hình: Nháy nút
*
để dán khung hình trong bộ nhớ vào trước khung hình hiện thời.

*

Hình 6.Thao tác với các khung hình

Chỉnh sửa khung hình trực tiếp:

Nháy nút

*
sẽ mở ra cửa sổ riêng cho phép chỉnh sửa khung hình một cách trực tiếp;

Cửa sổ như hình 6 xuất hiện (tương tự như phần mềm Paint) cho phép vẽ thêm, tô màu hoặc xoá các chi tiết của hình;

Sau khi chỉnh sửa xong nháy nút

*
để cập nhật thay đổi hoặc nút
*
để bỏ qua các thay đổi và quay lại màn hình chính của phần mềm.

Xem thêm: Xem Tướng Đi Đứng Đàn Ông, Phụ Nữ, Đàn Ông Thành Đạt, Chi Tiết Từ A Đến Z

*

Hình 7. Của sổ chỉnh sửa khung hình trực tiếp

5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động

Nháy chuột lên các biểu tượng ở ngăn phải của màn hình chính.Chọn kiểu hiệu ứng (Normal): Hiệu ứng chuẩn (hình 8.a);Chọn kiểu hiệu ứng (Animated): Hiệu ứng động (hình 8.b).

*