Đối với người nộp thuế khi nộp tờ knhì trên công lên tiếng của Tổng cục thuế vẫn hay gặp gỡ lỗi “Tờ knhị sai trái định hình với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘0101360697998’ is not facet-valid with respect to lớn pattern ‘(<0-9>10)(-<0-9>3)?‘ for type ‘TINType”. Đại lý thuế Công Minch xin lí giải người nộp thuế nlỗi sau:

Các bước sửa lỗi Tờ knhị không đúng định hình cùng với XSD

Đây là lỗi xuất hành từ việc trên hỗ trợ kê knhị của bạn vẫn không dấu bí quyết vào mã số thuế. Để khắc chế các bạn buộc phải thực hiện theo công việc sau

Cách 1: Đăng nhtràn vào cung ứng kê knhì cùng với mã số thuế công ty

*

Bước 2: Chọn tờ knhị bị lỗi

*

Bước 3: Chọn kỳ kê khai

*

Cách 4: Xóa vết giải pháp vào mã số thuế bên trên những phú lục tờ khai

*

Cách 5:Lưu cùng kết xuất tờ khai

*

Cách 6: Chọn chỗ lưu giữ tờ khai

*

Bước 7: Hoàn thành nội dung tờ khai

*
Đó là 7 bước để chúng ta khắc phục lỗi “Tờ khai sai trái định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘0101360697998’ is not facet-valid with respect khổng lồ pattern ‘(<0-9>10)(-<0-9>3)?’

Chúc chúng ta thành công


Đăng ký kết nhấn bạn dạng tin

Nhận thông tin về công cụ, thông bốn lí giải, tư liệu về kiểm toán thù, báo cáo thuế, doanh nghiệp