Tải ứng dụng HTKK 3.8.2 mới nhất – Nâng cấp cho vận dụng HTKK, áp dụng Knhị thuế qua mạng, vận dụng Thuế năng lượng điện tử, áp dụng iTaxViewer phiên bản mới nhất bây giờ.

Bạn đang xem: Phần mềm htkk 3

*
(Hình ảnh: Tải phần mềm HTKK 3.8.2 new nhất)

A. Tiếp nhận BCTC qua Cổng dịch vụ Thuế điện tử

Để thỏa mãn nhu cầu tận hưởng nghiệp vụ theo giải pháp tại:

1. Nâng cấp cho ứng dụng HTKK 3.8.2, vận dụng Knhì thuế qua mạng 3.6.2, áp dụng Thuế điện tử 1.4.2

+ Bổ sung Sở report tài bao gồm dành cho Doanh Nghiệp vừa cùng nhỏ vận động liên tục mẫu B01a.

+ Bổ sung Bộ báo cáo tài chủ yếu dành cho Doanh Nghiệp vừa cùng bé dại hoạt động thường xuyên mẫu mã B01b.

+ Bổ sung Sở report tài thiết yếu dành riêng cho Doanh Nghiệp vừa cùng nhỏ vận động ko thường xuyên.

+ Bổ sung Sở báo cáo tài chủ yếu dành riêng cho DN hết sức nhỏ.

+ Tờ knhị bổ sung cập nhật 01/TTĐB theo TT156: Cho phxay kê knhì phụ lục 01/PL-XSĐT

+ Tờ knhì bổ sung cập nhật 01/TTĐB theo TT195: Cho phxay kê khai prúc lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT

+ Tờ knhì bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê knhị prúc lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDoanh Nghiệp, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDoanh Nghiệp, 03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDoanh Nghiệp, 03-7/TNDoanh Nghiệp, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDoanh Nghiệp, 01, 02, 03, 04

+ Tờ knhị bổ sung cập nhật 01/GTGT: Cho phnghiền kê khai phú lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT

+ Tờ knhì bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê knhì prúc lục 01-2/TĐ-GTGT

Quý khách hàng vẫn xem: Tải ứng dụng HTKK 3.8.2 new nhất

+ Tờ khai bổ sung cập nhật 03/TĐ-TAIN: Cho phnghiền kê khai phú lục 03-1/TĐ-TAIN

+ Tờ knhị bổ sung cập nhật 03A/TĐ-TAIN: Cho phxay kê khai prúc lục 03-1/TĐ-TAIN

+ Tờ khai bổ sung cập nhật 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê knhì phụ lục 01/PL-XSĐT

+ Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ nam nữ liên kết và giao dịch thanh toán links chủng loại 01

+ Bổ sung prúc lục Danh mục các công bố, tư liệu buộc phải hỗ trợ tại hồ sơ quốc gia chủng loại 02

+ Bổ sung phú lục Danh mục những ban bố, tư liệu bắt buộc cung ứng tại làm hồ sơ toàn cầu mẫu 03

+ Bổ sung prúc lục Kê khai thông tin report ROI liên tổ quốc chủng loại 04

+ Bổ sung tờ knhì Báo cáo sản lượng sở hữu xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu mã 01b theo quý).

+ Bổ sung tờ knhị Báo cáo về vận động bán hàng mẫu số 02.

+ Bổ sung tờ knhì Báo cáo hiệu quả chuyển động sale mẫu số 03.

Xem thêm: Rufus 3 - 20 Phần Mềm Tạo Usb Boot Tốt Nhất

2. Nâng cấp cho ứng dụng iTaxViewer 1.4.4

– Nâng cấp cho vận dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 thỏa mãn nhu cầu các ngôn từ upgrade của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.

B .Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

** Tải phần mềm HTKK, ứng dụng Knhị thuế qua mạng, ứng dụng Thuế năng lượng điện tử, vận dụng iTaxViewer phiên phiên bản mới nhất: