Dạng toán thù phân biệt hình tam giác, tứ đọng giác

Bài 1.

Bạn đang xem: Tìm hình tứ giác lớp 2

Trong hình vẽ bên có từng nào hình tam giác?

*

Kể thương hiệu các hình kia.


Bài 2.

Trong mẫu vẽ bên có bao

*
nhiêu hình tam giác, hình tđọng giác?

Kể tên các hình tam giác, tứ giác kia. 

Bài 3. Hãy:

*
a) Nêu tên những điểm thẳng hàng sinh sống hình vẽ bên.b) Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào mẫu vẽ bên và để được 3 hình tứgiác.

Bài 4. Trong hình mặt gồm bao nhiêu hình tam giác? 

*

Bao nhiêu hình tđọng giác?

Hãy kể tên các hình tam giác và tứ giác đó.

Bài 5. Cho hình chữ thập được ghnghiền vì chưng 5 hình vuông vắn gồm cạnh bằng nhau. cũng có thể cắt hình

*
chữ thập đã đến thành 5 mảnh nhằm ghnghiền lại thành một hình vuông được hay không? Nếu được, hãy vẽ hình mô tả phương pháp giảm.

*
Bài 6. Kẻ thêm một quãng trực tiếp vào hình mẫu vẽ bên để có 3 hình tam giác,3 hình tứ đọng giác.

*
Bài 7. a) Hãy ghi tên những điểm vào hình vẽ bên.b) Trong hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác? Đó là phần nhiều hình nào?c) Trong mẫu vẽ mặt có bao nhiêu hình chữ nhật ? Đó là hầu hết hình nào? 

*
Bài 8. Trong hình vẽ mặt có:a) Bao nhiêu hình tam giác?b) Bao nhiêu hình tứ giác?

*
Bài 9.a) Trong hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?b) Đọc tên những hình tam giác đó.

*
Bài 10.

Xem thêm: Cách Tải Game Pes 6 Đồng Như Kiều 1 Link, Pes 6 Việt Hóa

Trong hình mặt bao gồm từng nào hình tứ đọng giác?

*

Bài 11. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: số hình tđọng giác tất cả trong hình bên là: