“Mẹ không buộc phải nhỏ biến chuyển một ai kia, chỉ muốn bé sinh sống vui khỏe khoắn từng ngày” luôn là mơ ước nhưng mà bất kỳ fan bà mẹ nào thì cũng nhắm đến. Chính chính vì như thế, trong số những năm mon đầu tiên bài toán chăm lo nhỏ luôn luôn là tâm niệm hàng đầu của các mẹ.